1,2 miliarda osób wciąż nie ma dostępu do prądu – światowa mapa z dostępem do elektryczności

Miliard i dwieście milionów osób (ok. 16% światowej populacji) nie ma dostępu do prądu w swoich domach.
Dotyczy to głównie państw Afryki Subsaharyjskiej, a zwłaszcza jej populacji zamieszkałej poza miastami (trzy państwa z najniższym dostępem to Burundi – tylko 9% ma dostęp, w Czadzie 11%, w Malawi 13%; w tych państwach populacja wiejska wynosi od 77 do 87%)

Mapa obrazuje jaki procent populacji w danym państwie ma stały dostęp do prądu w swoim gospodarstwie domowym

Obserwuj #infog – ciekawe infografiki, mapy, wykresy (gospodarka, społeczeństwo, technologia, natura)

źródło

#ciekawostki #gospodarka #gruparatowaniapoziomu #afryka #energetyka #bieda #prad #elektryka #mapporn