https://www.wykop.pl/link/5268147/deficyt-demograficzny-polski-najwiekszy-od-ii-wojny-swiatowej-mimo-500-plus/

GUS Dane za Wrzesień 2019

Urodzenia
Urodzenia październik

2019 – 33tys -2 tys
2018 – 35 tys

styczeń – październik
2019 – 318,8 tys – 12,1 tys
2018 – 330,9 tys

Zgony
Zgony październik
2019 – 34,6 tys – 1,5tys
2018 – 36,1 tys

styczeń – październik
2019 – 341,4, tys -4,2 tys
2018 – 345,6 tys

Przyrost /Ubytek naturalny w 2019 * -*22,6 tys****
Deficyt za ostatnie 12 miesięcy **- 34tys

Małżeństwa
styczeń – październik

2019 – 169,0 tys – 9,4tys
2018 – 178,4 tys

#demografia #polska #500plus #ciekawostki #demografia #neuropa #polak #statystyka #dobrazmiana #rozwod #malzenstwo
#malzenstwo