Czarnobylska Elektrownia Jądrowa.

Trwa budowa II etapu elektrowni (bloki energetyczne nr I i II).
Na pierwszym planie autobusy należące do przedsiębiorstwa transportowego elektrowni (Awtotransportnyj Kombinat Czernobylskoj AES), w połowie lat 80-tych dysponowało ono blisko 533 pojazdami w tym 167 autobusami (m. in. widocznymi na zdjęciu PAZ-672 oraz LAZ-695) przeznaczonymi do transportu pracowników na trasie Prypeć – elektrownia.
Na dalszym planie, na budynku kierownictwa budowy znajduje się slogan propagandowy „Rieszenija XXV sjezda KPSS — w żyzn!” („Decyzje XXV Zjazdu KPZR — wdrażamy!”). Nawiązuje on do XXV Zjazd KPZR który odbył się w dniach od 24 lutego do 5 marca 1976 roku i który zakładał oddanie pierwszego etapu elektrowni do końca 1979 roku) w czasie trwania dziesiątej pięciolatki (1976-1980). Postawione założenie zostało wypełnione 5 października 1979 roku.

(fot. pripyat-city.ru

#czarnobyl #ciekawostki