Czerkasy w 1943 roku oraz obecnie – miasto w centralnej części Ukrainy. Dawniej w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, w 1569 roku zostało przyłączone do Korony Królestwa Polskiego. Było miastem królewskim i na zamku znajdowała się siedziba starosty.

Chcesz być na bieżąco? #zwiadowcahistorii – tag z moimi najciekawszymi znaleziskami! Zapisz się też do mikrolisty zwiadowcahistorii lub zaplusuj ten komentarz, bym zawołał Cię do najlepszych znalezisk!

#historia #fotografia #wojna #wojsko #iiwojnaswiatowa #2wojnaswiatowa #ukraina #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne