Dziś obchodzimy święto Trzech Króli, Objawienia Pańskiego. Problem w tym, że w Biblii nie ma ani słowa o żadnych trzech królach. Ktoś powie: ‘jak to możliwe skoro każdy z nas zna historię o tym jak trzej królowie, Kacper, Melchior oraz Baltazar, przybywają aby ujrzeć narodzonego Jezusa?’. Zerknijmy zatem do Biblii, Ewangelia wg św. Mateusza rozdział 2, wersety 1 oraz 2:

„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».”

Jak zatem widzimy Biblia nie wspomina o królach, a o mędrcach. Mędrcy ci są czasami określani jako magowie. W Biblii nie ma też wzmianki na temat tego ilu ich tak naprawdę było. Skąd zatem tradycja o tym, że było ich trzech? Otóż większość zachodnich wyznań chrześcijańskich tradycyjnie zakładała, że było ich trzech, w oparciu o to, że przynieśli trzy dary: złoto, mirrę oraz kadzidło. Przykładowo w chrześcijaństwie wschodnim, zwłaszcza w kościołach syryjskich, często uznawano, że mędrców było dwunastu.

Jak czytamy w Encyklopedii Britannica wcześni chrześcijanie błędnie zidentyfikowali mędrców jako królów powołując się na Psalm 72:11, który wspominał o tym, że wszyscy królowie oddadzą pokłon przed Mesjaszem. „I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły.” Stąd też biblijni mędrcy nagle po setkach lat zostali awansowani do rangi królów.

W Biblii nie ma też ani słowa na temat tego jakie owi mędrcy nosili imiona. Znane nam imiona Kacper, Melchior i Baltazar to tylko i wyłącznie wymysł, który pojawił się dopiero w średniowiecznej tradycji. Jak podaje Britannica imiona te pojawiają się dopiero w kronice znanej jako Excerpta latina barbari. Jak zatem widzimy historia o trzech królach o imionach Kacper, Melchior i Baltazar nie ma nic wspólnego z Biblią.
#ciekawostki #biblia #kosmiczneopowiesci #zainteresowania #kultura #ciekawostkihistoryczne