Jeśli o godzinie 21:36:14 włączycie „Papieża Zawadiakę” to dokładnie o 21:37 papież polak zacznie pompować koło w rowerze.

#2137 #ciekawostki #czywieszze