Najstarsze dostępne zdjęcie żywego człowieka – Louis Daguerre: „Boulevard du Temple”, Paris

Pochodzi z 1838 roku i pokazuje ruchliwą ulicę, ale ze względu na czas naświetlania dłuższy niż dziesięć minut ruch uliczny był zbyt szybki, aby się na nim pojawić. Wyjątkiem jest mężczyzna w prawym dolnym rogu, który stał nieruchomo, polerując buty na tyle długo, aby zostać uchwyconym.

#ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #fotografia #historiajednejfotografii #pewniebyloaledobre