Proponuję dzisiaj kolejną, choć być może nie tak medialną jak tą z LIGO/VIRGO, porcję ciekawostek fizyczno-astronomicznych.

1. Katalog kosmicznych wysokoenergetycznych źródeł promieni gamma.

Zajmujące się badaniem kosmicznych promieni gamma obserwatorium High Altitude Water Cerenkov (HAWC) w Puebla w Meksyku, po tym jak w 2019 r. odkryto najbardziej energetyczne fotony gamma o energiach większych niż 100 TeV w rejonie Mgławicy Kraba, prowadziło badania w poszukiwaniu najbardziej energetycznych źródeł energii. Celem obserwacji było zdobycie jak największej liczby informacji nt. pochodzenia tych tajemniczych kosmicznych „akceleratorów cząstek”, którymi hipotetycznie mogą być supermasywne czarne dziury, pozostałości supernowych, pulsary czy aktywne jądra galaktyk. Nie wiadomo jednak wciąż jaki dokładnie mechanizm powoduje powstanie tak wysokoenergetycznych cząstek. Niemniej, do tej pory udało się zlokalizować już 6 źródeł o energiach rzędu pow. 56 TeV oraz 3 pow. 100 TeV. Obserwatorium bada promienie gamma poprzez analizę wtórnych kaskad cząstek powstających w wyniku interakcji promieniowania kosmicznego z ziemską atmosferą.

2. Eksperyment LHCb w CERN dostrzega oznaki dziwnego zachowania leptonów.

Badacze z eksperymentu LHCb po przeanalizowania danych zauważyli, o czym poinformowali w opublikowanym w grudniu 2019 r. podsumowaniu dziwne zachowanie leptonów, być może powodowane przez nieprzewidzianą przez Model Standardowy i do tej pory nieodkrytą cząstkę. Eksperyment badał tzw. uniwersalność leptonową – własność, która ma powodować identyczne interakcje leptonów. W przypadku ww. eksperymentu fizycy porównywali ilość mionów-antymionów i elektronów-pozytonów z rozpadów egzotycznych barionów pięknych (zawierających co najmniej jeden kwark piękny lub inaczej niski [beuaty, bottom]) powstających w trakcie kolizji protonów. Okazało się, że istnieje niewielka różnica w proporcjach rozpadu. Pomimo, iż wyniki nie przechodzą testu istotności statystycznej to, zgodnie z podobnymi rezultatami otrzymanymi w poprzednich latach, badacze będą dalej analizować dane celem dogłębnego dostrzeżenia ewentualnej fizyki spoza Modelu Standardowego. Jak zaznaczają, ciągle dysponują zbyt małą ilością danych, ażeby zweryfikować otrzymane do tej pory rezultaty.

3. Zaakceptowanie przez Federalną Komisję Łączności wysłania przez SpaceX satelitów Starlink mogło być niezgodne z prawem.

Walka o „czyste nocne niebo” ciągle się toczy. Astronomowie, w związku z tym, że SpaceX wystrzeliło już około 180 (w 2020 r. ma zostać wystrzelone następne ok. 1500 satelitów) z planowanych 12 000 (obecna ilość satelitów – wg. tekstu to ok. 1500), próbują walczyć z nie do końca jasnymi zapisami dotyczącym przestrzeni kosmicznej i umieszczania na orbicie satelitów komercyjnych. Jako, że jest to znaczący problem dla obserwacji astronomicznych (choć SpaceX próbuje coś zmienić w tym temacie – m.in. wysłał jednego z satelitów z eksperymentalną „osłoną zaciemniającą”) badacze z pomocą prawników próbują uregulować mogący powstać niebawem poważny problem.

Polecam wszystkim zainteresowanym.( ͡° ͜ʖ ͡°)

#nauka #fizyka #fizykakwantowa #cern #lhc #astrofizyka #kosmologia #kosmos #wszechswiat #astronomia #gruparatowaniapoziomu #swiatnauki #zainteresowania #ciekawostki #liganauki #ligamozgow