Syn Williama i Kate ma bardzo skromne życzenia. W liście do Świętego Mikołaja napisał, że chce coś do rysowania.