Na jaw wychodzą nieznane dotąd kulisy zatargu między Robertem De Niro i jego wieloletnią asystentką. Emaile to mocny dowód w sprawie.