Zwolennicy szerokiego i łatwego dostępu do broni przytaczają przykłady sytuacji, gdy udo- stępnienie broni ograniczyło przestępczość. Twierdzą, że sama świadomość przestępcy, że ata- kowane przez niego osoby mogą dysponować bronią, działa na niego odstraszająco. Wskazują przy tym na to, że przestępcy posługują się najczęściej bronią niezarejestrowaną, pochodzącą z nielegalnych źródeł. Zaostrzanie przepisów dotyczących dostępu do broni jest więc – ich zdaniem – działaniem na korzyść przestępców. Przykłady takich sytuacji można znaleźć w pu- blicystyce6. Niewielkie miasteczko Kennesaw w Georgii, nałożyło w 1982 r. na każdego właściciela domu obowiązek posiadania broni wraz z amunicją. Decyzja ta została wydrwiona przez media, jednak rozwój sytuacji pokazał, że władze miasta miały rację. Przed wprowadze- niem tego nakazu w Kennesaw mieszkało 5242 mieszkańców, a poziom przestępczości był o 10 proc. wyższy niż średnia krajowa. Po 20 latach populacja miasteczka wzrosła ponad czte- rokrotnie, a poziom przestępczości spadł o ponad 53 proc. Obecnie Kennesaw jest uznawane za miasto bezpieczne.

Źródło

#europa #usa #bron #ciekawostki